กรุงไทยเติมบุญ

สแกน QR CODE 

เพื่อบริจาคสมทบทุนบูรณะวิหารวัดมหาวัน

บัญชีธนาคารกรุงไทย สาขาลำพูน เลขที่ 511-1-29268-3

ฮิต: 2888
 วัดมหาวัน ตั้งอยู่เลขที่ 2
ถนนจามเทวี ตำบลในเมือง อำเภอเมืองลำพูน           จังหวัดลำพูน
โทรศัพท์ 052-030-539

เว็บไซต์นี้เป็นของทางวัดมหาวัน จังหวัดลำพูน ได้จัดทำเพือเผยแพร่ข้อมูลของทางวัดมหาวัน  โดยคณะกรรมการของวัด เพื่อป้องกันการแอบอ้าง กรุณาติดต่อทางวัดโดยตรง.

Email: mahawanwat@gmail.com
เพจของวัด https://www.facebook.com/mahawan.wat