ตำนานพระรอดวัดมหาวัน

   วัดมหาวัน ใช่แต่จะมีความสำคัญเพราะเป็นอารามหลวงของเจ้าแม่จามเทวีเท่านั้น ยังเป็นแหล่งที่ขุดพบกรุพระพิมพ์ที่ลือชื่อ คือ "พระรอด" อีกด้วย ดังนั้นก่อนจะได้เล่าตำนาน จึงขอถือโอกาศนำท่านไปชมสถานที่พบ พระรอด เป็นอันดับแรก เพื่อจะได้ทราบเรื่องราวหรือตำแหน่งแห่งหนที่พระรอดบรรจุอยู่ว่าเป็นอย่างไร

    ครั้งแรกนั้นพระรอดยังไม่ปรากฏชื่อ คงเรียกว่า พระพิพม์ชนิดดินเผ่า ต่อมาภายหลังเมื่อมีคนขุดพบและนำมากราบไหว้สักการบูชา ก็เลยกลายมีชื่อเรียกเป็นอย่าง ๆ สำหรับพระรอดนั้นมีข้อที่จะพึงสันนิษฐานเกี่ยวกับชื่อได้  3  ทาง คือ พระพิมพ์ชนิดนี้มีฤาษีนารอด(นารท) เป็นผู้สร้าง จึงได้นามตามผู้ืั้สร้างว่า "พระรอด"  ทางที่สองเนื่องจากพระพิมพ์ชนิดนี่้ได้มีผู้นำไปกราบไหว้สักการบูชา และนำพาติดตัวไปในที่ต่าง ๆ ปรากฏว่าผู้ที่นำไปนั้นได้รับความปลอดภัย รอดพ้นจากสรรพอุปัทวันตรายได้เป็นอย่างดี ดังนั้นจึงได้ชื่อ "พระรอด" ประการสุดท้ายเพราะค่าที่พระพิมพ์ชนิดนี้มีองค์เล็กกว่าพระชนิดอื่น จึงเป็นผลพลอยให้ได้นามว่า "พระรอด"(รอดตีน รอดมือ) อย่างไรก็ตามทั้งสามอย่างดังกล่าวมานั้น เป็นเพียงข้อสันนิษฐาน จึงขอฝากไว้ให้เป็นหน้าที่ของนักค้นคว้าโบราณวัตถุสืบต่อไป

     ตำนานพระรอดว่าใครเป็นผู้สร้าง มีความเป็นมาอย่างไร นั้น ซึ่งปรากฏว่ามีอยู่ด้วยกันหลายฉบับ เท่าที่สืบเสาะกันมาเพื่อเป็นแนวทางในการค้นคว้าต่อไป

ฉบับที่ 1

     สมัยเมื่อพระนางเจ้าจามเทวีได้รับราชาภิเษกเป็นเจ้าผู้ครองเมืองลำพูน ประมาณ พ.ศ.1200 เศษ วาสุเทพฤาษีและสกกทันฤาษี ได้ปรารภกับว่าเมืองหริภุชัย มีเจ้าผู้ครองนครเป็นสตรี อาจเกิดศึกสงครามได้ จึงปรึกษาหันที่จะหาของไว้เป็นเครื่องช่วยป้องกันรักษา จึงผูกอาถรรพ์ไว้ตรงใจกลางเมือง แล้วสร้างพระเครื่องรางต่าง ๆ ขึ้น วัตถุที่ใช้ในการสร้างนั้นมีหว้านพันหนึ่ง เกษรดอกไม้พันหนึ่ง และดินเหนียว ซึ่งนำมาจากทิศทั้งสี่ เิอมาผสมสร้างเป็นพระพุทธรูปต่างชนิดกัน ท่านวาสุเทพฤาษีได้สร้างพระคงบรรจุไว้ทางทิศเหนือของเมืองหริภุญชัย คือที่วัดพระคงปัจจบัน สำหรับพระรอดสุกกทันตฤาษีเป็นผู้สร้าง เมื่อปลุกเสกด้วยพระเวทอันขลังและศักดิ์สิทธิ์แล้ว จึงนำเอาไปบรรจุไว้ภายในเจดีย์เบื้องปัจฉิมทิศของนครหริภุญชัย คือที่วัดมหาวันนาราม นับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา

ฉบับที่ 2

     พระฤาษี 11 องค์ได้มาประชุมกันทำพระเครื่องไว้ 8 เมือง คือ สวรรคโลก พิจิตร พิษณุโลก สุโขทัย ลำพูน พิชัย และกำแพงเพชร พระเจ้าศรีธรรมาโศกราชได้อัญเชิญเทพยดามาประชุมกัน และให้ฤาษีและเทพยดาทั้งหลายไปเอาหว้านพันหนึ่ง เกสรพันหนึ่ง ยาพันหนึ่ง นำมารวมกัน บดและปั้นเป็นพระพิมพ์แจกประจำทั้ง 8 พระนคร

ฉบับที่ 3

     เมืองพิษณุโลก สุโขทัย กำแพงเพชร พิชัย พิจิตร มีฤาษี 101 ตน ฤาษีทั้งหลายเหล่านั้ได้มาประชุมปรึกษาหารือกันว่า เราจะให้อะไรแก่พระเจ้าศรีธรรมาโศกราช ฤาษี 4 ตนว่าเราควรทำด้วยฤทธิ์ประดิษฐานเงินทองไว้ จึงทำเป็นเมฆพรรษไว้จะได้มาอานุภาพแก่มนุษย์ไปตลอด 5000 ปี ฤาษีทั้งหลายจึงไปหาหว้านมาให้ได้พันหนึ่งและเกสรดอกไม้พันหนึ่ง เมื่อครบแล้วฤาษีจึงประกาศแก่เทพยดาขอมาช่วยบดยาทำเป็นพระพิมพ์ไว้ ซึ่งมีสีแดง สีดำ และเมฆพรรษได้มาประดิษฐานบรรจุไว้ในเจดีย์เมืองลำพูน คือเจดีย์วัดมหาวัน 

ฮิต: 4370
 วัดมหาวัน ตั้งอยู่เลขที่ 2
ถนนจามเทวี ตำบลในเมือง อำเภอเมืองลำพูน           จังหวัดลำพูน
โทรศัพท์ 052-030-539

เว็บไซต์นี้เป็นของทางวัดมหาวัน จังหวัดลำพูน ได้จัดทำเพือเผยแพร่ข้อมูลของทางวัดมหาวัน  โดยคณะกรรมการของวัด เพื่อป้องกันการแอบอ้าง กรุณาติดต่อทางวัดโดยตรง.

Email: mahawanwat@gmail.com
เพจของวัด https://www.facebook.com/mahawan.wat