พระรอดหลวง

***

    พระพุทธสักขีปฏิมากร หรือคนทั่วไปเรียกว่า พระรอดหลวงหรือแม่พระรอด  เป็นพระพุทธรูปที่สร้างด้วยหินศิลาดำ แกะสลัก หน้าตักกว้าง 17 นิ้ว สูง 36  นิ้ว นั่งขัดสมาธิเพชร ปางสมาธิ ประดิษฐานอยู่บนแทนแก้วที่มีงาช้างคอบ  ตั้งอยู่ด้านหน้าของพระประธานในวิหาร  เป็ยพระพุทธรูป 1 ใน 3 องค์ที่พระนามจามเทวี อัญเชิญมาจากเมืองละโว้ เมื่อประมาณ พ.ศ.1204

 

ฮิต: 2535
 วัดมหาวัน ตั้งอยู่เลขที่ 2
ถนนจามเทวี ตำบลในเมือง อำเภอเมืองลำพูน           จังหวัดลำพูน
โทรศัพท์ 052-030-539

เว็บไซต์นี้เป็นของทางวัดมหาวัน จังหวัดลำพูน ได้จัดทำเพือเผยแพร่ข้อมูลของทางวัดมหาวัน  โดยคณะกรรมการของวัด เพื่อป้องกันการแอบอ้าง กรุณาติดต่อทางวัดโดยตรง.

Email: mahawanwat@gmail.com
เพจของวัด https://www.facebook.com/mahawan.wat