รุ่นพระรอด

***

          พระรอดสร้างครั้งแรกในโลกเมื่อประมาณ 1,300 กว่าปีมาแล้ว โดยมีพระนางจามเทวี กษัตรีย์พระองค์แรกของอาณาจักรหริภุญไชย พระรอดจำนวนหนึ่งแจกจ่ายให้ทหาร ข้าราชบริพารและประชาชนชางหริภุญชัย พระรอดอีกจำนวนหนึ่งถุบรรจุไว้ในเจดีย์ของวัดมหาวัน  พระรอดรุ่นนี้คนทั่วไปเรียนกว่ารุ่น 1300 ปี พระรอดรุ่นกรุแตกบ้าง  หลังจากนั้นมาก็ไม่มีการสร้างพระรอดอีกเลย จนกระทั่งประมาณปี พ.ศ.2400 หรือประมาณ 150 ปีที่ผ่านมา วัดมหาวันจึงได้สร้างหรือจัดทำพระรอดขึ้นมาอีกครั้งหนึ่ง นับจากพ.ศ.2400 มาจนถึงปัจจุบันนี้ วัดมหาวันได้สร้างหรือจัดทำพระรอดมาทั้งหมดประมาณ 11 รุ่น 

 

   

 

ฮิต: 2234
 วัดมหาวัน ตั้งอยู่เลขที่ 2
ถนนจามเทวี ตำบลในเมือง อำเภอเมืองลำพูน           จังหวัดลำพูน
โทรศัพท์ 052-030-539

เว็บไซต์นี้เป็นของทางวัดมหาวัน จังหวัดลำพูน ได้จัดทำเพือเผยแพร่ข้อมูลของทางวัดมหาวัน  โดยคณะกรรมการของวัด เพื่อป้องกันการแอบอ้าง กรุณาติดต่อทางวัดโดยตรง.

Email: mahawanwat@gmail.com
เพจของวัด https://www.facebook.com/mahawan.wat