พระรอดรุ่นต่าง ๆ ของวัดมหาวัน

*****

 

 

  1.พระรอดรุ่นกรุน้ำต้น

สร้างเมื่อประมาณ พ.ศ.2400 แจกจ่ายให้ประชาชนเก็บไว้สักกระบูชา พระรอดส่วนที่เหลือเก็บไว้ในคนโทดินเผา (ชาวลำพูนใช้คนโทดินเผาใส่น้ำสะอาดไว้ใช้ดื่มภายในบ้านและรอบรองแขกที่มาเยี่ยมเยือน เรียนคนโทดินเผาว่า "น้ำต้น") แล้วนำไปฝังไว้ในพื้นดินใต้ต้นลำไยพันธุ์พื้นเมือง ซึ่งปลูกอยู่ด้านหลังของโบสถ์หลังเก่า เมื่อต้นลำไยซึ่งมีลำต้นขนาด 2 คนโอบรอบ โดนลมพายุโค่นล้มลง ทางวัดจึงพบคนโทดินเผาบรรจุพระรอดจำนวนหลายคนโท 

     พระรอดกรุนี้ เป็นพระปางมารวิชัย มี 1 พิมพ์ มีจุดสังเกตหรือตำหนิที่แขนขวาขององค์พระเป็นรอกขีดลึกเห็นได้จัดเจน

  2.พระรอดรุ่นครูบากองแก้ว  

สร้างเมื่อปี พ.ศ.2450 โดยทานครูบากองแก้ว นาถกโร พระภิกษุสงฆ์     จำพรรษาอยู่ที่วัดมหาวันในเวลานั้น ท่านได้สร้างพระรอดไว้แจกจ่ายให้ญาติโยมที่ศรัทธาในวัดมหาวัน    พระรอดส่วนที่เหลือท่านได้ฝังไว้ในพื้นดินใกล้ ๆ กุฏิเรือนไม้ของท่าน ต่อมาทางวัดได้รื้อกุฏิเรือนไม้ แล้วสร้างกุฏิตึกแทน ทางวัดได้ขุดพบพระรอดของท่านครูบากองแก้ว เมื่อปี พ.ศ.2514 ที่บริเวณห้องสรงน้ำ   พระสงฆ์ในงานพิธี

     พระรอดรุ่นครูบากองแก้วนี้เป็นที่ต้องการของคนทั่วไปมาก เนื่องจากพระรอดรุ่นนี้สร้างมาจากเศษ     พระรอดรุ่น 1300 ปีที่แตกหักเป็นเศษเล็กเศษน้อยกระจัดกระจ่ายทั่วไปในบริเวณวัด อันเนื่องมาจากพระเจดีย์ที่อยู่ด้านของวิหารหลังเก่าถูกพายุโค่นล้มลง จึงเป็นเหตุทำให้พบพระรอดรุ่น 1300 ปีที่บรรจุอยู่ในพระเจดีย์หล่นกระจายบนพ้นดิน มีทั้งองค์พระที่มีสภาพสมบูรณ์ และไม่สมบูรณ์ ส่วนองค์พระที่แตกหัก ท่านครู บากองแก้วได้นำมาป่นจนละเอียด แล้วนำมาสร้างเป็นพระรอดปางมารวิชัย มี 2 พิมพ์ พิมพ์ใหญ่และพิมพ์เล็ก มีจุดสังเกตหรือตำหนิ 3 แห่ง คือประการแรกรอบองค์พระจะนูนนิด ๆ ประการที่สองยอดโมลีของพระรอดมีลักษณะกลม ๆ ไม่แหลมเหมือนพระรอดทั่วไป ประการที่สาม ไม่มีเส้นใต้ฐานหรือสันผ้านิสิทนะ(ผ้าปูนั่ง) โผล่ออกมาระหว่างหัวเข่าทั้งสองข้างขององค์พระ

  3.พระรอดรุ่นแสงตา  

ลุงแสงตาเป็นศรัทธาวัดมหาวัน  มีบ้านอยู่หลังวัดทางทิศตะวันตก เป็นผู้สร้าง   พระรอดรุ่นนี้แล้วนำมาถวายวัดเมื่อปีพ.ศ.2453 สำหรับแจกจ่ายให้แก่ญาติโยมที่มาทำบุญที่วัด  พระรอดส่วนที่เหลือฝังไว้พืนดินภายในบริเวณวัดมหาวัน

     พระรอดรุ่นแสงตานี้ เป็นพระรอดปางมารวิชัย มี 1 พิมพ์ พิมพ์ใหญ่ มีจุดสังเกตเห็นได้ชัดเจนตรงที่องค์พระมีลักษณะผอมบาง แขนขาผอมบาง ใบหน้าโต(หัวโต) ดวงตา 2 ข้าง มองเห็นได้ชัดเจน มี่เศียรขององค์พระมีปุ่มนูนออก2 ข้าง องค์พระส่วนมากมีสีเขียว หินลับมืด สีแดงและสีอื่น ๆ มีบ้านเล็กน้อย

  4. พระรอดรุ่นสามเณรเบี้ยว

บางคนก็เรยกว่าพะรรอดรุ่นน้อยเบี้ยว สร้างเมือปีพ.ศ.2463 โดยสามเณรเบี้ยว ท่านสร้างพระรอดถวายวัดมหาวัน สำหรับแจกจ่ายญาติโยมที่ศรัทธาวัดมหาวัน ที่เหลือฝังไว้ในพื้นดินบริเวณวัดมหาวัน

      พระรอดรุ่นนี้ เปนพะรอดปางมารวิชัย มี 1 พิมพ์ มีจุดสังเกต ที่องค์พระมีลักษณะค่อมโค้งนิดหน่อยและมีใบหูทั้งสองข้างยาวลงมาจดไหล่

  5.พระรอดรุ่นกำแพง  

สร้างเมื่อปีพ.ศ.2470 ในสมัยท่านเจ้าคุณญาณมงคล(ครูบาฟู ญาณวิชโย) วัดมหาวันขุดพบเมื่อปี พ.ศ.2537 เนื่องจากทางวัดได้รื้อกำแพงเก่าที่อยู่ด้านหน้าของวิหารหลังเก่าออกแล้วสร้างกำแพง จึงพบรพะรอดประมาณ 500-600 องค์ ฝังอยู่ที่ใต้ฐานรอกของกำแพงเก่าด้านทิศตะวันออก ด้านหน้าวิหาร

     พระรอดรุ่นนนี้เป็นพระรอดปางมารวิชัยมี 5 พิมพ์ รูปแบบเหมือนพระรอดรุ่น 1300 ปี พระรอดที่พบมีสีดอกพิกุลและสีเขียวหินลับมีดเป็นส่วนมาก ไม่มีตำหนิหรือจุดสังเกตเด่นชัด

  6.พระรอดรุ่นช่อฟ้า

สร้างเมือปีพ.ศ.2472 ในสมัยท่านเจ้าคุณญาณมงคล(ครูบาฟู ญาณวิชโย) ท่านห่อพระรอดด้วยหนังสือพิมพ์แล้วบรรจุในช่อฟ้าทุกตัวของวิหารหลังเก่า เมื่อท่านพระครูธรรมนิเทศนก์(เจริญ โชติธโร) ได้รื้อวิหารหลังเก่าเมื่อปีพ.ศ.2537 เพื่อสร้างใหม่ จึงพบพระรอดบรรจุอยู่ในช่อฟ้าทุกตัว

     พระรอดรุ่นนี้เป็นพระรอดปางมารวิชัย มี 5 พิมพ์ มีจุดสังเกตที่องค์พระไม่มีขี้ดินหรือขี้ปูนติดเลยเพราะถูกห่อด้วยกระดาษหนังสือพิมพ์ เนื้อดินขององค์พระแม่ละเอียดไม่หยาบ แต่ก็แห้ง

  7.พระรอดรุ่นพุทธคยา อินเดีย

ท่านเจ้าคุณญาณมงคล(ครูบาฟู ญาณวิชโย) สร้างขึ้นที่พุทธคยา ประเทศอินเดีย เมื่อปีพ.ศ.2518 

    พระรอดรุ่นนี้เป็นปางสมาธิมี 1 พิมพ์ สร้างจำนวน 184,000 องค์ และพระรดปางมารวิชัยมี 1 พิมพ์สร้างจำนวน 184,000 องค์ มีจุดสังเกตที่ด้านหลังขององค์พระทุกองค์ มีตราประทับเป็นตัวหนังสือตัวเอนว่า วัดมหาวัน ลำพูร พระรอดรุ่นนี้มีสีดำหรือสีหินลับมีด

  8.พระรอดรุ่นจำลอง 1200 ปี 

ท่านเจ้าคุณญาณมงคล(ชุมพล ชุตินํธโร) เป็นผู้สร้าง เมื่อปี พ.ศ.2538 เพื่อหาทุนมาบูรณปฏิสังขรณ์ถาวรวัตถุของวัดมหาวัน ใช้พระรอดรุ่น 1300 ปี เป็นแม่พิมพ์

    พระรอดรุ่นนี้เป็นพระรอดปางมาริชัย มี 1 พิมพ์ คือพิมพ์ใหญ่ มีเนื้อดิยเผา นวโลหะ นาค เงิน และทอง จุดสังเกตอยู่ที่ด้านหลังขององค์พระรอดมีตรงประทับเป็นรูป เสมาธรรมจักร

  9.พระรอดรุ่นยมกปาฏิหาริย์

ท่านพระครูพิศาลธรรนิเทศนก์(เจริญ โชติธโร) สร้างเมื่อปีพ.ศ.2535สถานที่พระพุทธเจ้าแสดงยมกปาฏิหาริย์ เมืองสาวัตถี ประเทศอินเดีย เป็นสถานที่ปลุกเสกด้วย มีพระเกจิอาจารย์ไทย เนปาล อินเดีย ศรีลังกา ทิเทต จีน เขมร กัมพูชา ญี่ปุ่น ปากีสถาน ปลุกเสกเป็นเวลา 2 วัน 2 คืน และนำมาปลุกเสกที่วัดมหาวันอีก 2 วัน 2 คืน พระรอดส่วนหนึ่งบรรจุไว้ในวิหารพระรอด วัดมหาวันและส่วนนหึ่งแจกจ่ายให้ญาติโยม และประชาชนนำไปบูชา เพื่อหาทุนบูรณปฏิสังขรณ์และสร้างอาคารเสนาสนะและถาวรวัตถุในวัดมหาวัน

    พระรอดรุ่นนี้มี 5 พิมพ์ คือพิมพ์ใหญ่ พิมพ์กลาง พิมพ์เล็ก พิมพ์ต้อ และพิมพ์ตื้น สร้างจำนวน 484,000 องค์

10.พระรอดรุ่นใบมะขาม พระรอดรุ่นเสาร์ 5 และพระรอดจิ๋วเนื้อเงิน 

พระครูพิศาลธรรนิเทศนก์(เจริญ โชติธโร)เป็นผู้สร้างปลุกเสกเมื่อวันเสาร์ที่ 30 เมษายน 2536

    พระอรดรุ่นนี้เป็นพระรอดปางมารวิชัย มี 1 พิมพ์เท่านั้น สร้างรุ่นใบมะขามจำนวน 10,000 องค์  รุ่นเสาร์ 5 จำนวน 10,000 องค์ และรุ่นจิ๋วเนิ้อเงิน 5,000 องค์

 11. พระรอดรุ่นสร้างวิหาร 

พระครูพิศาลธรรนิเทศนก์(เจริญ โชติธโร) สร้างเมื่อปีพ.ศ.2537 ปลุกเสกเมื่อ 29-30 เมษายน 2537 เพื่อหาทุนสร้างวิหารหลังใหม่

     พระรอดรุ่นนี้เป็นพระรอดปางมารวิชัยมี 1 พิมพ์ คือพิมพ์ใหญ่ สร้างจำนวน 184,000 องค์ พระรอดรุ่นนี้มีสีดำ

    หลังจากปีพ.ศ.2537 วัดมหาวันไม่ได้สร้างพระรอดอีกเลย

ฮิต: 50211
 วัดมหาวัน ตั้งอยู่เลขที่ 2
ถนนจามเทวี ตำบลในเมือง อำเภอเมืองลำพูน           จังหวัดลำพูน
โทรศัพท์ 052-030-539

เว็บไซต์นี้เป็นของทางวัดมหาวัน จังหวัดลำพูน ได้จัดทำเพือเผยแพร่ข้อมูลของทางวัดมหาวัน  โดยคณะกรรมการของวัด เพื่อป้องกันการแอบอ้าง กรุณาติดต่อทางวัดโดยตรง.

Email: mahawanwat@gmail.com
เพจของวัด https://www.facebook.com/mahawan.wat