งานประเพณีประจำปีของวัด

1.ประเพณีตานข้าวใหม่ ได้กำหนดขึ้นในวันเพ็ญขึ้น 15 ค่ำเดือน 4 เหนือ (ตรงกัับเดือน 2 ของภาคกลาง) ของทุกปี โดยศรัทธาประชาชนจะนำข้าวใหม่ที่ได้มาจากการเก็บเกี่ยวในนา มาทำบุญตักบาตรในวัดตอนเช้า  ฟังเทศน์ รับศีล

2.ประเพณีก่อพระเจดีย์ทรายและตายตุง ในช่วงบ่ายของวันที่ 14 เมษายนของทุกปี (วันเนา) 

3.ประเพณีสรงน้ำพระพุทธรูป ในช่วงวันที่ 15 เมษายนของทุกปี (วันพญาวัน)

4.ประเพณีตานก๋วยสลาก จะเริ่มขึ้นตั้งแต่กลางพรรษาจนถึงออกพรรษาของทุกปี

5.ประเพณียี่เป็ง ในวันเพ็ญขึ้น 15 ค่ำ เดือนยี่ ตรงกับเดือน 12 ของภาคกลาง ในวันดังกล่าวจะมีเทศน์กัณฑ์มหาชาติ 13 กัณฑ์ ด้วย

6.งานทำบุญอุทิศส่วนกุศลถวายแก่ท่านเจ้าคุณพระญาณมงคล กำหนดในวันที่ 30 มกราคม ของทุกปี ครั้งแต่พ.ศ.2533 จึงถึงปัจจุบัน

7.กิจกรรมสาธารณประโยชน์อื่น ๆ จะจัดตามวาระและโอกาสเป็นประจำทุกปี

ฮิต: 1305
 วัดมหาวัน ตั้งอยู่เลขที่ 2
ถนนจามเทวี ตำบลในเมือง อำเภอเมืองลำพูน           จังหวัดลำพูน
โทรศัพท์ 052-030-539

เว็บไซต์นี้เป็นของทางวัดมหาวัน จังหวัดลำพูน ได้จัดทำเพือเผยแพร่ข้อมูลของทางวัดมหาวัน  โดยคณะกรรมการของวัด เพื่อป้องกันการแอบอ้าง กรุณาติดต่อทางวัดโดยตรง.

Email: mahawanwat@gmail.com
เพจของวัด https://www.facebook.com/mahawan.wat