เชิญพลังแห่งศรัทธา
พระรอดคุ้มเมือง พระรอดหยกล้ำค่า

กิจกรรม
วัดมหาวัน อ.เมือง จ.ลำพูน