วัดมหาวัน

วัดมหาวัน ตั้งอยู่เลขที่ 52 ถนนจามเทวี ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ลำพูน มีเนื้อที่ดิน 5 ไร่ 1 งาน 62 ตารางวา อาคารเสนาสนะประกอบด้วย อุโบสถ วิหาร ศาลาการเปรียญ กฏิสงฆ์ หอไตร และหอระฆัง ปูชนียเจดีย์ พระประธานในวิหาร และพระรอดหลวง วัดมหาวันได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมือง พ.ศ.2437


 

ช่องทางติดต่อ

080-215-4805 วัดมหาวัน จ.ลำพูน watmahawanlpn@gmail.com